7 kwietnia br. przypadał Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!”. Unia Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Jak uważa PPOZ, „zdrowe i aktywne starzenie się jest wspólnym wyzwaniem dla wszystkich i dlatego już dzisiaj trzeba zająć się wdrażaniem strategii dla seniorów, aby uniknąć sytuacji, kiedy ludzie staną przed faktem, że dostępne zasoby ludzkie są daleko niewystarczające, aby zaspokoić przyszłe potrzeby opieki nad osobami starszymi”.

Prezes PPOZ Bożena Janicka powiedziała, że „strategiczny plan dla seniorów, który opracowano wiele lat temu w Wielkopolsce w ramach „Strategii dla POZ”, koncentrował się na 3 filarach: profilaktyce, opiece i leczeniu oraz na promowaniu aktywnego starzenia się”.

Zdaniem PPOZ, wzmocnienia wymaga, przede wszystkim, podstawowa opieka zdrowotna, której kadry, tak jak całe społeczeństwo, gwałtownie starzeją się. Znaczny odsetek lekarzy rodzinnych jest w wieku przedemerytalnym lub już emerytalnym. Potrzeba zatem – twierdzi organizacja lekarzy rodzinnych z Wielkopolski – stworzyć preferencje dla kształcenia nowych lekarzy rodzinnych, kładąc nacisk w procesie szkolenia na praktyczne, a nie tylko teoretyczne rozwiązywanie problemów medycznych i społecznych, jakie niesie za sobą wielochorobowość pacjentów w podeszłym wieku.

Jak przypomina Andrzej Masiakowski, ekspert ds. strategii PPOZ, w roku 2006 eksperci PPOZ opracowali dokument programowy „Strategia dla podstawowej opieki zdrowotnej opartej na praktykach lekarzy rodzinnych”. W dokumencie tym wskazują na potrzebę oparcia systemu opieki zdrowotnej na POZ właśnie dlatego, że gwałtownie przyrasta populacja chorych zagrożona wielochorobowością”.

Źródło: www.mp.pl