Adam Rozwadowski podkreśla, że choć powstałe w ciągu 25 lat wolności szpitale prywatne kontraktują zaledwie niecałe 6 procent środków NFZ przeznaczonych na hospitalizację, to są placówkami przodującymi - o najnowocześniejszych technologiach medycznych, sprawnej organizacji i wysokiej jakości obsługi pacjentów.

„Budowa szpitala publicznego jest realizowana ze środków budżetowych, a więc z pieniędzy podatników. Szpital prywatny finansuje prywatny inwestor. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zwolnione z podatku dochodowego; podmioty prywatne płacą ten podatek, w efekcie czego część środków uzyskanych przez nie z NFZ trafia z powrotem do budżetu. Już samo to dowodzi, że realizację zadania publicznego opieki zdrowotnej opłaca się powierzać podmiotom prywatnym”- dowodzi Adam Rozwadowski.

Prezes Enel-Med wyjaśnia też kwestie non profit i for profit, podkreślając, że każda działalność gospodarcza, która jednocześnie realizuje misję, powinna planować zysk, po to, aby mieć z czego realizować tę misję. „Wbrew zarzutom krytyków szpitale prywatne prowadzą działalność non profit - bo podmiot, który przeznacza zysk na cele statutowe, a więc na inwestycje, remonty, szkolenia, i nie wypłaca dywidendy, działa non profit” - pisze Adam Rozwadowski.

 

Cały artykuł www.wyborcza.pl