Neurolodzy spisali swoje postulaty w formie apelu środowiska medycznego o poprawę dramatycznej sytuacji chorych na Parkinsona, zwłaszcza w zaawansowanym stadium, i stworzenie dostępu do skutecznego leczenia. Obecnie grupa pacjentów nie reagujących na leczenie doustne, z przeciwwskazaniami (m.in. wiek powyżej 70 lat) do jedynej refundowanej terapii (DBS) jest skazana na postęp choroby i inwalidztwo. Istnieje pilna potrzeba przeciwdziałania ich wykluczeniu i refundacji dwóch innych terapii – apomorfiny i systemu Duodopa.

Źródło: www.puslmedycyny.pl