W tekście jednolitym uwzględniono zmiany wynikające z:
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 maja 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 91, poz. 596),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. poz. 138).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK