Wartość projektu to 993 125 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich wyniesie 837 005,75 zł, dotacja celowa udzielana z budżetu państwa to 126 119,25 zł, natomiast 30 000 zł stanowić będzie wkład własny spółki.

W ramach projektu pomieszczenia budynku dostosowane zostaną do potrzeb pacjentów Domu. Projekt zapewni także wsparcie przez 18 miesięcy. Przez kolejne 3 lata Arion będzie prowadzić placówkę, zachowując trwałość rezultatów i produktów.

Placówka będzie oferowała świadczenia dla osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką ambulatoryjną, ale nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym oraz dla pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.  Będą to osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Placówka będzie zapewniała opiekę przez 8 godzin dziennie. Będzie także zapewniała wsparcie zespołu terapeutycznego, działania edukacyjne i coachingowe dla rodzin pacjentów.

Spółka Arion prowadzi szpital w Gostyninie, a także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie i poradnię we Frampolu oraz Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej. Do Grupy Arion Szpitale należy także EvaClinic z Warszawy, prowadząca 20-łóżkowy szpital, wyposażony w blok operacyjny i oddział intensywnego nadzoru, oraz poradnię specjalistyczną.Źródło: www.arion-szpitale.pl