Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych objęło patronatem konferencję „Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa”. Wydarzenie będzie miało miejsce 21 listopada 2012 r. w Hotelu Novotel w Gdańsku. Wśród wykładowców znajdą się m. in.: mec. Iwona Kaczorowska- Kossowska z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, dr Marek Nowak z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz mgr Magdalena Godlewska z Politechniki Gdańskiej.

Tematyka wykładów obejmie takie zagadnienia, jak: rodzaje, przetwarzanie i dostęp do dokumentacji medycznej, gromadzenie danych i ich bezpieczeństwo, archiwizacja i brakowanie, ochrona informacji i medycznych danych osobowych, elektroniczna dokumentacja medyczna, strony internetowe placówek medycznych, e-rejestracja, wykorzystanie podpisu elektronicznego w placówkach medycznych.

Więcej szczegółów:
www.multitrain.pl/home/kalendarium/21-11-2012---dokumentacja-medyczna---elektroniczna-vs-papierowa.htm

Źródło: www.szpitale.org