W skład 6-osobowego zespołu, który ma opracować Strategię Opieki Pielęgniarskiej na lata 2018-2022, weszli dyrektorzy ds. pielęgniarstwa z 4 szpitali: św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Morskiego im. PCK w Gdyni, Zakaźnego w Gdańsku oraz Specjalistycznego w Wejherowie, a także dyrektorzy ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Zespołowi przewodniczy Beata Wieczorek–Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa ze szpitala w Wejherowie. 

- Lepsza jakość opieki to priorytet. Dlatego standardy powinny być udoskonalane i weryfikowane. Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach naszej spółki opieka pielęgniarska zapewniała doskonałe wyniki leczenia pacjentów. Naszym celem jest, by realizowany model opieki, liczba i kwalifikacje personelu oraz wyposażenie wspomagające opiekę gwarantowały bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów – podkreśla Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu „Szpitali Pomorskich".

- Dążymy też do ujednolicenia systemu identyfikacji ryzyka zdarzeń niepożądanych, tak by ograniczyć ich występowanie. Nie jest jednak możliwe ich całkowite wyeliminowanie, bowiem niejednokrotnie wynikają one z indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta – dodaje Sobierańska-Grenda. 

– Już w latach 80-tych powstała w USA idea Szpitali – Magnesów (Magnet Hospitals). Idea ta  jest wciąż aktualna i powinna być kierunkiem promowania jakości opieki także w Polsce. Nie jest to jedynie moda – raczej konieczność – mówi Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa ze szpitala w Wejherowie. – Wciąż bowiem funkcjonują luki między teorią i praktyką, między tym co wiemy a jakie interwencje podejmujemy w opiece nad pacjentem. Budowanie strategii opieki opartej na aktualnej wiedzy medycznej wymaga niewątpliwie jej przemodelowania.

W ramach realizowanego projektu odbędą się szkolenia dla kadry pielęgniarskiej, w każdym ze szpitali powołani zostaną „ambasadorzy bezpieczeństwa" czyli liderzy zmian.

 [-DOKUMENT_HTML-]

– Nasi pacjenci dostają jasny komunikat „Wdrażamy projekt poprawy jakości, który ma na celu zapewnienie funkcjonowania opieki pielęgniarskiej według zasad dobrej praktyki" – dodaje prezes Jolanta Sobierańska-Grenda. – Standaryzacja opieki jest gwarantem, że w danym procesie postępowania, niezależnie od miejsca jego realizacji, zostanie zastosowany najlepszy z możliwych wariantów opieki. Służy to poprawie jakości zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i personelu. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci i pracownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące miejsca pracy i leczenia. Standaryzacja opieki daje pacjentowi gwarancję, że w jego indywidualnym przypadku są stosowane uznane metody postepowania medycznego. Ściśle sprecyzowana ścieżka decyzyjna i organizacja opieki gwarantuje rzetelność i powtarzalność świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne.   

Dzięki standaryzacji opieki będzie można także łatwiej planować inwestycje, również na poziomie pracowników oraz budować przyjazne środowisko pracy. Z punktu widzenia pracownika podejmującego pracę w spółce, ważne będzie wejście w ściśle określoną strukturę działań. Pracodawca z kolei będzie wiedział czego oczekiwać od pracownika, nie ograniczając przy tym jego kreatywności i twórczego myślenia.

Źródło: www.pomorskie.pl

Bezpłatny e-book na temat uprawnień pielęgniarek i położnych dostępny jest na stronie: info.wolterskluwer.pl