Dyrektorzy są też oburzeni faktem, że rozmowy płacowe były prowadzone na ulicy. Twierdzą, że od negocjowania wynagrodzeń są pracodawcy, a nie minister. 

Jak ustalił DGP pieniądze na podwyżki zostaną uruchomione na zasadach wynegocjowanych podczas wcześniejszych rozmów. NFZ przekaże środki na podwyżki w wysokości 300 zł brutto za okres od września 2015 do czerwca 2016 roku.

Ministerstwo twierdzi, że nie wycofało rozporządzenia z publikacji, by nie sprawiać wrażenia, że nie chce dać pielęgniarkom nawet 300 zł brutto. Gdy zostanie wynegocjowana nowa wysokość podwyżek lub tryb ich przyznawania, rozporządzenie zostanie zmienione.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt to zadanie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl