Czytaj: Zmienione ustawy pozwolą kierować lekarzy do walki z epidemią i komisarzy do szpitali>>
 

Wsparcie z budżetu państwa w walce z COVID-19

Z informacji NFZ wynika, że chodzi o dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które  gwarantuje specustawa, która jednoznacznie określa, że wszystkie wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa pochodzą z budżetu państwa.  - To główny strumień finansowania zadań związanych epidemią COVID-19. Oznacza to, że finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbędzie się kosztem innych świadczeń, za które płaci Narodowy Funduszu Zdrowia - czytamy w komunikacie NFZ.

 

Wzrost wyceny punktu rozliczeniowego

Środki pochodzące z funduszu zapasowego NFZ – ponad miliard złotych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zwiększenia wyceny punktu w ryczałcie PSZ o około 5 proc. Przeszacowanie wartości ryczałtu, będzie naliczane wstecznie od stycznia 2020 roku.

 

Płatność rat kontraktowych niezależnie od poziomu realizacji świadczeń

Wypłacanie placówkom, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie biorą bezpośredniego udziału w walce z koronawirusem, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałyby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach (na wniosek jednostki).

 

Szybsze i częstsze wypłaty

Wypłaty środków wynikających z kontraktów, będą szybsze i częstsze – na wniosek świadczeniodawcy – nawet do 4 razy w miesiącu. Terminy płatności zostały skrócone z 14 dni kalendarzowych do maksymalnie 5 dni roboczych.

 

Mechanizm wyrównywania ryczałtu

Ponieważ zaangażowanie szpitali w walkę z COVID-19 może wpłynąć na ograniczenie ich podstawowej działalność. Aby tego uniknąć, placówki te będą mogły skorzystać z mechanizmu wyrównywania ryczałtu. Oznacza to, że oprócz środków wypłaconych za świadczenia związane z COVID-19, dodatkowo skorzystają z przysługującego im ryczałtu PSZ.

 

Dodatkowe środki za realizację konkretnych świadczeń związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19

Szpitale jednoimienne, czyli jednostki w całości zaangażowane w walkę z koronawirusem, oprócz ryczałtu i zapłaty za każde świadczenie związane z COVID19 otrzymają dodatkowo środki za gotowość do udzielenia świadczeń (w przeliczeniu na łóżko i respirator). To pozwoli na pełne zabezpieczenie finansowe placówek w tym okresie.