Szpital Wojewódzki w Opolu został laureatem pierwszej edycji nagrody Qualitas, którą przyznało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Nagroda zostanie przyznana podczas Europejskiego Kongresu Medycznego, który odbędzie się od 25 do 27 czerwca 2015 r. w Amber Expo w Gdańsku.

- To pierwsza edycja nagrody, nie zdążyliśmy jeszcze wypracować szczegółowego regulaminu i powołać kapituły, dlatego skorzystaliśmy z rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uhonorowaliśmy szpital, który w klasyfikacji CMJ uzyskał najwyższe oceny – mówi Andrzej Sokołowski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. – Laureatem nagrody przyznawanej przez organizację zrzeszającą prywatne jednostki został szpital publiczny, co oznacza, że nieważne, jaka jest forma własności placówki, liczy się jej poziom, sposób zarządzania, jakość standardów opieki nad pacjentem.

Andrzej Sokołowski podkreśla, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych chce stworzyć taką ofertę dla pacjentów z kraju, ale też z zagranicy, żeby „turystyka medyczna” funkcjonująca z powodzeniem na całym świecie, nie była u nas tylko pustym hasłem.

- Jak na razie turystyki medycznej z prawdziwego zdarzenia możemy innym krajom tylko pozazdrościć. I nie mówię tu wyłącznie o krajach wysoko rozwiniętych. Na świecie standardy jakości szpitali są „rankingowalne”, choćby w oparciu o klasyfikację „joint commission”. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Turcji ten certyfikat ma 56 jednostek, w Polsce – żadna. Chcemy to zmienić – mówi Andrzej Sokołowski.

Nagroda Qualitas ma mieć charakter cykliczny.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych powstało w 2002 roku w Gdyni. W roku 2011 zmieniło nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Obecnie skupia 110 członków zarządzających ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju. Przynależne szpitale dysponują liczbą prawie 3 tysięcy łóżek szpitalnych. Są wśród nich zarówno szpitale chirurgii jednego dnia jak i wielooddziałowe podmioty lecznicze zorganizowane w grupy szpitalne. Roczna wartość kontraktów z NFZ członków OSSP wynosi już ponad 850 mln zł.

Członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za zadanie wspólnie wspierać zmiany w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do: poprawy systemu opieki nad pacjentami, do podnoszenia jakości świadczonych usług, równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora niepublicznych szpitali w Polsce.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ekm.amberexpo.pl, stan z dnia 23 czerwca 2015 r.