- Dotyczy to takich zdarzeń jak na przykład upadki pacjentów, awarie sprzętu medycznego i inne zdarzenia wpływające na bezpieczeństwo pacjentów i osób ich odwiedzających, a także naszych pracowników oraz kontrahentów w środowisku szpitala – informuje Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Placówka posiada od 1999 roku certyfikat akredytacyjny, wkrótce potem uzyskała certyfikaty ISO w zakresie jakości, środowiska i BHP. Posiada  też certyfikat „Czysty Szpital. Czyste Leczenie”

- Wszystkie te systemy utrzymujemy do dziś. Tak więc  nastawienie projakościowe było i jest dla nas niezwykle ważne. Zarządzanie ryzykiem jest jego elementem, podobnie jak ciągłe doskonalenie. Stąd wespół z naszym brokerem realizujemy projekt „Bezpieczny Menadżer” w ramach którego odbywają się cykliczne szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej. Jesteśmy także w trakcie wdrażania Systemu Compliance który minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów oraz regulacji wewnątrz firmy – dodaje Ireneusz Praczyk. 

 [-DOKUMENT_HTML-]

Placówka jest także w trakcie wdrażania znowelizowanej wersji ISO 9001:2015 oraz ISO 1401:2015. Jeden z działów tych norm poświęcony jest szacowaniu i zarządzaniu ryzykiem.
Identyfikacja wszelkich niezgodności jest nakierowana na określenie poziomu ryzyka w danym obszarze.

- Jak widać zarządzanie ryzykiem jest stałym elementem zarządzania szpitalem – dodaje rzecznik placówki. –  Trudno ocenić efekty wprowadzenia zarządzania ryzykiem, gdy nie ma sformalizowanych tego typu procedur. Jednak wprowadzone u nas elementy zarządzania ryzykiem występujące w innych procedurach czy działaniach z pewnością ograniczają ryzyko wystąpienia błędu medycznego dzięki wyższej świadomości personelu oraz podejmowanym działaniom naprawczym i korygującym.

- Na pewno prowadzona przez nasz szpital polityka zarządzania ryzykiem zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz podnosi jakość świadczonych usług – dodaje Ireneusz Praczyk.

Szpital w Pleszewie prowadzi 11 oddziałów, zakłady diagnostyczne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, hospicjum domowe, zakład rehabilitacji, a także zespół poradni.

Placówka prowadzona jest przez spółkę Pleszewskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której udziałowcem jest samorząd powiatowy.