Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach zwróciła się do Zarządu Województwa o przyznanie dotacji na niezbędne remonty bieżące, wynikające z zaleceń Sanepidu. Chodzi m.in. o malowanie korytarzy i łazienek, wymianę drzwi, uzupełnienia glazury oraz naprawę posadzki w niektórych pawilonach szpitalnych.

29 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przekazaniu na ww. cel kwoty 145 tys. zł.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl