Obiekt został poddany termomodernizacji dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6,2 mln zł oraz Województwa Śląskiego w wysokości 1 mln zł i wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nowy oddział otorynolaryngologii bytomskiego szpitala liczy 20 stanowisk łóżkowych, składa się z 25 pomieszczeń, w tym trzech sal zabiegowych. Inwestycja objęła swym zakresem przebudowę wszystkich niezbędnych do funkcjonowania oddziału o specjalistycznym profilu laryngologicznym instalacji, budowę nowej instalacji wentylacji z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła, modernizację sal chorych i pozostałych pomieszczeń. Odział został też wyposażany w nowoczesne i energooszczędne instalacje szpitalne, w tym również system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy. 

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki środkom finansowym w formie dotacji w wysokości 99 procent kosztów inwestycji, tj. 699 tys. zł pochodzącej z budżetu Miasta Bytomia. Pozostały 1 procent wartości inwestycji wynoszący 13,9 tys. zł został pokryty przez szpital ze środków własnych.

Otrzymana dotacja jest kolejnym, po dotacjach z budżetu województwa śląskiego, tegorocznym wsparciem finansowym dla placówki. Od początku roku 2014 województwo śląskie udzieliło dotacji szpitalowi z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na kwotę ponad 2,3 mln zł oraz 175 tys. zł na modernizację jedynego w Bytomiu oddziału psychiatrii.