Konieczność inwestowania w onkologię nie budzi wątpliwości, a przemawiają za tym dane. Według Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w ciągu najbliższych 10 lat liczba pacjentów onkologicznych wzrośnie o 28 procent.

Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia podpisała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko z dyrektorem szpitala Witoldem Wiśniewskim.

Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego, podkreślił, że szpitale wojewódzki są w trakcie realizacji wielu inwestycji  finansowanych w dużym stopniu ze środków zewnętrznych, ponieważ mogą liczyć na wsparcie samorządu.

– Zarząd wojewódzki, by w budżecie Podkarpacia były środki gwarantujące szpitalom wkład własny. Chodzi nam o to, by dyrektorzy nie martwili się skąd wezmą pieniądze na dołożenie do projektów unijnych czy rządowych, tylko by aplikowali o środki i realizowali zadania – mówi członek zarządu. 

Dzięki decyzji zarządu wojewódzkiego umożliwiającej szpitalom starania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  możliwa jest realizacja inwestycji o łącznej wartości 500 mln zł.

 [-OFERTA_HTML-]