Chodziło o pielęgniarki zatrudnione w placówce na etacie, które dodatkowo pełniły dyżury w tym samym szpitalu, zatrudnione przez firmę zewnętrzną. ZUS uznał, że przedsiębiorca, który podpisał umowę jest tylko pośrednikiem, a płatnikiem składek jest szpital.

Sąd, zarówno I jak i II instancji potwierdził stanowisko ZUS-u. Sąd Najwyższy oddalił kasację, złożoną przez przedstawiciela firmy zatrudniającej pielęgniarki, uważają ją za bezzasadną.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl