Pomimo wielu akcji edukacyjnych, wiedza społeczeństwa w zakresie stomii w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Wbrew powszechnym przekonaniom, stomia nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Choć zazwyczaj kojarzona jest z chorobami nowotworowymi, starością i śmiercią, dotyka ludzi  w każdym wieku. 

W przypadku dzieci, stomia jest najczęściej konsekwencją chorób układu pokarmowego oraz wrodzonych wad rozwojowych. Wyłonienie stomii u dziecka jest ogromnym przeżyciem, zarówno dla samego malucha, jak i rodziców. Pojawia się obawa o przyszłość i komfort życia. Jednak, jak pokazują liczne przykłady, dzieci ze stomią rozwijają się w taki sam sposób jak ich rówieśnicy. 

Aby dać szansę młodym ludziom na rozwój w gronie rówieśników, niezwykle ważna jest edukacja  i rozprawienie się z mitami dotyczącymi życia ze stomią. Uświadomienie nauczycieli oraz rówieśników pozwoli uniknąć niekomfortowych dla obydwu stron sytuacji.

- Zmiany fizjologiczne u stomika, będące konsekwencją operacji, w wielu przypadkach 
są przyczyną obniżenia poczucia własnej wartości. Zarówno na tym etapie jak i w przyszłości, wsparcie otoczenia oraz najbliższych jest niezwykle ważne, aby stomik mógł prawidłowo rozwijać się pod względem emocjonalnym i społecznym, a dzięki temu znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Brak wiedzy na temat funkcjonowania oraz powodów z jakich wyłaniania jest stomia, często wywołuje lęk przed stomikami, a w konsekwencji ich odrzucenie. Najlepszym sposobem na pokonanie lęku jest wiedza, stąd pomysł Fundacji na szkolenia dla pedagogów. - mówi Dorota Minta, psycholog, prezes Fundacji STOMAlife. 

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z potrzebami osób z wyłonioną stomią oraz zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie pielęgnacji i obsługi stomii. Pozwoli to uniknąć wielu kłopotliwych  i nieprzyjemnych sytuacji w czasie pobytu dzieci w szkole oraz zabaw z rówieśnikami. Nauczyciele,  w trakcie szkolenia poszerzają swoją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną. Uczą się jak rozmawiać  z dziećmi o każdej „inności”, w tym o stomii. Wzmacniają również swoje kompetencje radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Całkowicie bezpłatne szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu dla uczestników poświadczającego odbycie kursu oraz certyfikatem dla placówki. Dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy na temat stomii, powstał również specjalny przewodnik po stomii dedykowany pedagogom, opiekunom i nauczycielom. Jest on dostępny bezpłatnie na stronie http://stomalife.pl/przewodnik-po-stomii. 

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 608 525 952, bądź za pośrednictwem biuro@stomalife.pl. 

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików, tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita". Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o. 

Kampania została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Collegium Medicum UMK, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji ECE „Po Prostu”, Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Fundacji Dobre Ręce Polskich Położnych, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Źródło: Fundacja STOMAlife