Wśród 316 Szpitali przyjaznych rodzicom znalazły się należące do Grupy EMC: Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital „Mikulicz” w Świebodzicach, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach, Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz Szpital  Zdrowie w Kwidzynie.

Z 10 Szpitali należących do Grupy EMC w siedmiu znajdują się oddziały położniczo-ginekologiczne. Szpital św. Anny w Piasecznie nie znalazł się w rankingu tylko ze względu na zbyt małą liczbę opinii (musi ich być przynajmniej 100).  Jednak przekazane opinie były bardzo pozytywne.

Kampania „Ja też jestem dzieckiem”, organizowana przez Fundację Przetrwać Cierpienie, ma zwrócić uwagę na to, że służby medyczne – pozwalając rodzicom na pochowanie płodu lub dziecka, które zmarło przy porodzie – mogą znacznie zmniejszyć skalę przeżywanej przez nich traumy. Krótsza długość ciąży przed poronieniem nie powinna być powodem na skazywanie rodziców na większą depresję.

Kampania porusza kontrowersyjny i bolesny temat utraty dziecka podczas ciąży, który dotyka rocznie ponad 40 000 rodzin w Polsce. Jej celem jest przekazanie wszystkim oddziałom położniczym, ginekologicznym oraz patologii ciąży w Polsce materiałów informacyjnych dla rodziców, w których zawarte będą informacje o prawach, jakie im przysługują po stracie dziecka, oraz dla personelu medycznego – jak zachować się wobec rodziców, którzy dowiadują się o śmierci swojego dziecka. Jak pokazał pierwszy raport kampanii w Polsce (z października 2013 roku), ponad połowa szpitali nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących opieki i przekazywania rodzicom informacji o ich prawach. Twarzą kampanii „Ja też jestem dzieckiem” jest artystka Natalia Niemen.

Raport „Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki” podsumowuje aktywność szpitali w dwóch kategoriach:

•    „Opieka po utracie dziecka” – rodzice oceniali zachowanie personelu medycznego wobec rodziców po stracie dziecka – czy personel otoczył opieką rodziców, zaproponował psychologa, czy rodzice doświadczyli wsparcia ze strony placówki

•    „Informacje przekazane” – czy przekazano rodzicom informacje o przysługujących im prawach po stracie dziecka.

Raport jest rezultatem maili i informacji udzielanych drogą telefoniczną przez rodziców po stracie dziecka, która miała miejsce w poszczególnych szpitalach. Przedstawione są w nim tylko dobre szpitale (w obu kategoriach zaokrąglony wynik wynosił minimum 30 procent). Każdy ze szpitali posiada ponad 100 ocen rodziców. W pierwszym raporcie (z 15 października 2013 roku) nie znalazło się aż 296 szpitali spośród 421, które mają oddział położniczy, z powodu zbyt słabej oceny lub zbyt małej ilości ocen. Natomiast obecny raport zawiera 316 szpitali z całej Polski ocenionych pozytywnie przez rodziców po stracie dziecka.