Umowę w tej sprawie 19 sierpnia br. podpisali wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i zastępca dyrektora LPR Marcin Podgórski.

Projekt TOPSOR zostanie uruchomiony w 232 szpitalach w całej Polsce. Szpitalne oddziały ratunkowe zostaną wyposażone w automaty biletowe, tablety medyczne, system segregacji medycznej oraz kardiomonitory. Jak podkreśla resort zdrowia, to kolejny krok do wdrożenia rozwiązań zmierzających do usprawnienia pomocy pacjentom trafiającym na szpitalne oddziały ratunkowe.

Czytaj: Ruszają przygotowania do segregacji pacjentów w oddziałach ratunkowych>>
 

Obowiązkowa segregacja 

Segregacja medyczna pacjentów stanie się elementem obowiązkowym we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych. System TOPSOR będzie mierzył czas dla każdego pacjenta, prognozował czas oczekiwania na kontakt z lekarzem, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii. Poszczególne kolory przydzielane pacjentom oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej niż co 1,5 godziny. Pacjenci, którzy tego wymagają poddawani będą kolejnym badaniom, aby uniknąć sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia.

Czytaj w LEX: Zasady segregacji medycznej pacjentów na SOR >

Segregacja usprawni prace SOR-ów

Nowe zasady segregacji medycznej pacjentów mają usprawnić pracę SOR-ów i zapewnić pomoc tym, którzy wymagają jej najpilniej. Za wdrożenie projektu odpowiadać będzie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Udział w przedsięwzięciu jest dla szpitali bezpłatny. Wartość całej inwestycji wynosi blisko 40 mln zł, z czego ponad 33 mln zł pochodzą z Funduszy Europejskich. 

Sprawdź w LEX: Czy SOR jest objęty regulacjami dotyczącymi udzielania świadczeń poza kolejnością? >