Jak podkreślił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego (IMŁ) została powołana, aby szukać mechanizmów finansowania przedsięwzięć modernizujących wojewódzką służbę zdrowia, które stanowiłyby dopełnienie funduszy pozyskiwanych z UE.

- Współpraca z BGK będzie umożliwiała emisję obligacji. W trakcie przygotowywania umów będziemy proponować, aby BGK wnosił swoje udziały do spółek prowadzonych przez województwo. To pozwoli nam zrealizować przedsięwzięcia, których wartość szacujemy na około 400 mln zł – dodał marszałek.

Według marszałka Stępnia, pieniądze te są potrzebne na unowocześnienie szpitali wojewódzkich w regionie i dostosowanie ich do standardów UE.

Podpisany w środę list intencyjny pozwoli na uzyskanie przez spółkę IMŁ około 100 mln zł z BGK. Wstępny okres spłaty finansowania planowany jest na około dziesięć lat. Strony zobowiązały się do sfinalizowania umów dotyczących udzielenia kredytu lub nabycia obligacji przez bank do końca marca 2015 roku.

Jak poinformował prezes zarządu spółki IMŁ Janusz Kaźmierczak, uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę bloku operacyjnego w szpitalu im. Kopernika w Łodzi, budowę bloku operacyjnego i remont oddziałów w szpitalu w Zgierzu, a także na dostosowanie do wymogów unijnych infrastruktury szpitali w Sieradzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim oraz Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi. Modernizacje zostaną przeprowadzone do końca 2016 roku.

Czytaj: Łódzkie i mazowieckie: porozumienie dla rozwoju makroregionu >>>

Inwestycje Medyczne Łódzkiego to jednoosobowa spółka samorządu województwa łódzkiego, która została powołana w roku 2013 między innymi w celu zakupu sprzętu medycznego i nieodpłatnego udostępniania go placówkom medycznym podlegającym samorządowi województwa. We wrześniu 2014 spółka zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji do kwoty 50 mln zł z bankiem Pekao S.A.

Do tej pory IMŁ zakupiła (lub jest w trakcie postępowania przetargowego) aparat usg dla szpitala w Skierniewicach, lampy do tomografu komputerowego dla szpitali w Zgierzu i Bełchatowie oraz meble medyczne dla onkologicznego bloku operacyjnego w szpitalu im. Kopernika w Łodzi.(pap)