Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
\\

17 maja 2013 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska:

- w sprawie wykonywania cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych (stanowisko nr 43/13/P-VI),

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (stanowisko Nr 44/13/P-VI),

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (stanowisko Nr 45/13/P-VI).

W związku z coraz częstszym wykonywaniem zabiegów cesarskiego cięcia na tzw. "życzenie" NRL wyraziło stanowisko, iż tego typu rozwiązanie ciąży powinno następować jedynie w przypadkach uzasadnionych medycznie. Interwencje medyczne w postaci cięcia cesarskiego należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się również z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Do pierwszego z projektów nie zgłoszono uwag. Natomiast zgłoszone uwagi do § 4 oraz do załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej można znaleźć pod adresem:

www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-naczelnej-rady-lekarskiej-podjete-17-maja-2013-r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 20 maja 2013 r.

\
Data publikacji: 20 maja 2013 r.