SP ZOZ LPR w Grupie Analizy Niezawodności EC135
\\

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe został włączony przez Airbus Helicopters do Grupy Analizy Niezawodności EC135 (the Reliability Data Group EC135). W jej skład wchodzą zaakceptowani operatorzy użytkujący śmigłowce EC135, którzy dostarczają do producenta dane na temat wykorzystania konkretnego typu statków powietrznych.

Dane te z kolei składają się na powstanie kwartalnych i rocznych Raportów Niezawodności EC135.Włączenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Grupy Analizy Niezawodności EC135 nastąpiło po okresie oceny dostarczanych przez Zakład danych jako wiarygodnych i przydatnych dla całej społeczności lotniczej eksploatującej ten typ śmigłowca.

- To ważne wydarzenie dla rozwoju naszej działalności. Obecność w Grupie Analizy Niezawodności daje nam dostęp do analiz odniesionych do dużej populacji śmigłowców o podobnym profilu użytkowania, stawia przed nami nowe możliwości wymiany danych, poprawiania naszych decyzji, sposobu analizy danych i poprawy obsługi sprzętu – powiedział Wojciech Woźniczka, zastępca dyrektora ds. zarządzania ciągłą zdatnością do lotu w SP ZOZ LPR.- Jednocześnie jest to poważne zobowiązanie do utrzymania i podwyższania jakości pracy wszystkich pracowników zakładu mających styczność z eksploatacją i obsługą EC135 – dodał dyrektor Woźniczka.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lpr.com.pl, stan z dnia 5 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.