Dane te z kolei składają się na powstanie kwartalnych i rocznych Raportów Niezawodności EC135.

Włączenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Grupy Analizy Niezawodności EC135 nastąpiło po okresie oceny dostarczanych przez Zakład danych jako wiarygodnych i przydatnych dla całej społeczności lotniczej, eksploatującej ten typ śmigłowca.

- To ważne wydarzenie dla rozwoju naszej działalności. Obecność w Grupie Analizy Niezawodności daje nam dostęp do analiz odniesionych do dużej populacji śmigłowców o podobnym profilu użytkowania, stawia przed nami nowe możliwości wymiany danych, poprawiania naszych decyzji, sposobu analizy danych i poprawy obsługi sprzętu – powiedział Wojciech Woźniczka, zastępca dyrektora ds. zarządzania ciągłą zdatnością do lotu w SP ZOZ LPR.
- Jednocześnie jest to poważne zobowiązanie do utrzymania i podwyższania jakości pracy wszystkich pracowników zakładu, mających styczność z eksploatacją i obsługą EC135 – dodał dyrektor Woźniczka.