Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń z prowadzenia działalności – trzy lata.

NFZ uważa, że roszczenie o refundację jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła recept realizowanych w jednej z aptek, których część NFZ zakwestionował i potrącił kwotę przeznaczoną na refundację leków przy kolejnej transzy. Sąd rejonowy przy rozpatrywaniu sprawy stwierdził, że okres przedawnienia takich spraw powinien wynosić dziesięć lat.

Czytaj: Umowy na realizację recept z NFZ istotne dla aptek >>>

Sąd okręgowy zwrócił się w tej sprawie do Sądu Najwyższego, który orzekł, że apteki prowadzą działalność gospodarczą i z tego tytułu okres przedawnienia wynosi w ich przypadku 3 lata..

Cały artykuł www.rp.pl