Uniwersytet chciał przejąć szpitale, ponieważ musi poszerzyć bazę dydaktyczną w związku ze zwiększoną liczbą studentów.

Oprócz dobrze prosperujących szpitali, marszałek chciał przekazać uczelni także te zadłużone, jednak na to uniwersytet medyczny nie wyraził zgody.

Ostatecznie przejęcie będzie dotyczyło: Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Bytomiu oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Cały artykuł www.gazeta.pl