Pierwotna wersja projektu została w dniu 24 lipca 2013 r. przekazana do konsultacji zewnętrznych. Teraz projekt został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt przewiduje kontynuację rozwiązania przyjętego w 2012 i 2013 r. w zakresie obowiązku podatkowego i składkowego rolników - prace nad zmianami w tym zakresie trwają, jednakże ze względu na ich złożony charakter, będą wymagały odpowiedniego vacatio legis.

Źródło: www.mz.gov.pl