8 urządzeń Comarch Holter od listopada 2015 będzie funkcjonować w skierniewickim szpitalu. To urządzenia wielkości telefonu komórkowego, które różnią się od dotychczas stosowanych nie tylko wielkością - ich główną zaletą jest stałe połączenie z Centrum Zdalnej Opieki e-Care, dzięki czemu praca serca pacjenta podpiętego to tego urządzenia, jest stale i na bieżąco monitorowana. Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo pacjenta, a także jego komfort podczas procesu diagnostycznego.

Urządzenie składa się z dwóch elementów – przenośnego, cyfrowego rejestratora Comarch PMA, oraz aplikacji służącej do analizy odczytów EKG. Znajduje zastosowanie w opiece nad osobami wymagającymi monitoringu kardiologicznego, diagnostyce chorób serca, profilaktyce zdrowotnej czy medycynie sportowej.

Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care zapewnia pacjentom opiekę 24/7 oraz możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez infolinię. Jeżeli w trakcie monitoringu pacjenta, rejestrator wykryje nieprawidłowości w pracy serca, personel medyczny Centrum podejmie stosowne działania, włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia badanego.

Czytaj: Telemedycyna zrewolucjonizuje ochronę zdrowia >>>

Nawiązana współpraca pomiędzy Comarch Healthcare i szpitalem w Skierniewicach pozwoli na wykonywanie większej ilości badań holterowskich, co przyczyni się do zmniejszenia czasu oczekiwania na tę usługę. W przypadku gdy badanie holterowskie nie da lekarzowi jednoznacznej diagnozy, szpital będzie przeprowadzał zdalny monitoring kardiologiczny wspólnie z Centrum Zdalnej Opieki e-Care.

Comarch Holter to pierwszy krok skierniewickiego szpitala w rozwijaniu w tej placówce rozwiązań telemedycznych. Kolejnym planowanym do wprowadzenia rozwiązaniem będzie teleradiologia. Jest to usługa zdalnego opisywania badań radiologicznych, umożliwiającym przesyłanie badań obrazowych pomiędzy placówką medyczną, która jest odpowiedzialna za jego opis. W tym przypadku rolę jednostki opisującej badania będzie pełniło Centrum Medyczne iMed24 w Krakowie. Opisy badań radiologicznych będą wykonywane przez wysokiej klasy specjalistów.