Debata dotycząca wyzwań demograficznych oraz polityki senioralnej zebrała przy jednym stole nie tylko przedstawicieli władz - Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także ekspertów Komisji Europejskiej, organizacji pracodawców, producentów leków. Wśród panelistów znaleźli się również przedstawiciele świata medycyny - prof. Barbara Bień z kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. Bolesław Samoliński, Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego oraz Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się.
 

Źródło: Puls Medycyny