Za przyjęciem noweli między innymi ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia opowiedziało się 58 senatorów, nikt nie był przeciw, a 24 osoby wstrzymały się od głosu.
 
Nowelizacja przewiduje dwie zmiany. Pierwsza z nich dotyczy wydłużenia terminu, w jakim prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ma dostosować system monitorowania programów lekowych. Termin ten miał wynosić 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nowelizacja wydłuża go do 18 miesięcy.
 
Zmiana ta powinna wejść w życie 12 czerwca 2016 z uwagi na to, że termin sześciu miesięcy, o którym mowa w obowiązujących przepisach, upływa 13 czerwca 2016. Sejm przyjął nowelizację ustawy w czwartek 9 czerwca 2016 i tego samego dnia trafiła ona pod obrady Senatu.
 
Wiceminister zdrowia Piotr Gryza tłumaczył w środę podczas prac w Sejmie, że przesunięcie terminu ma dwa aspekty.
- Pierwszy aspekt jest natury technologicznej, bo część programów lekowych nie została wprowadzona do systemu monitoringu, zaś sam termin zgrany jest z innymi terminami wejścia w życie kilku artykułów ustawy o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych – wskazywał.
 
Druga zmiana ma umożliwić dokonywanie zmian rozporządzenia ministra zdrowia z 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, zanim przygotowane zostanie docelowe rozporządzenie wydawane na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne. "Zmiana ta ma charakter czysto legislacyjny" – zapewniali autorzy projektu nowelizacji.
 
Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. (pap)