Ustawę poparło 55 senatorów; przeciwnych jej było dwóch senatorów; 29 wstrzymało się od głosu. 

Podczas prac sejmowych nad ustawą zastrzeżenia do jej zapisów zgłaszał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Po zgłoszeniu na etapie prac w Senacie przez Ministerstwo Zdrowia poprawek dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, ustawa zyskała akceptację GIODO. Jedna z poprawek, do której przychylił się w czwartek Senat, określa, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych jest Minister Zdrowia. M.in. taki zapis postulował Generalny Inspektor. 

Senat zaproponował także inne poprawki redakcyjne i doprecyzowujące do ustawy. 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwe będą: dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań. 

Ustawa przewiduje także tworzenie cyfrowych rejestrów medycznych, które zawierałyby m.in. dane dotyczące pacjentów, szpitali, praktyk lekarskich i pracowników. W ramach systemu informacji medycznej możliwe będzie gromadzenie danych nt. wydanych i zrealizowanych recept, skierowań, zleceń. 

Ustawa przewiduje też m.in. utworzenie platformy internetowej, na której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. Ma to umożliwić komunikowanie systemu informacji medycznej (SIM) z rejestrami medycznymi, dokonywanie aktualizacji danych. SIM wprowadza dokumentację medyczną w formie elektronicznej, zakłada utworzenie elektronicznego modułu danych, a także elektroniczne rozliczenia usługodawców i płatników. 

Projekt zakłada utworzenie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Dzięki niej możliwy ma być dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań. Ma to wyeliminować sytuacje, gdy pacjenci zapisują się na kilka wizyt u różnych lekarzy tej samej specjalizacji, a tym samym blokują wolne miejsca. 

Dzięki SIM wykrywanie patologii polegających np. na realizowaniu recept wystawionych na osoby nieżyjące, fałszowanie recept, fałszowanie rozliczeń, ma być możliwe już na etapie realizacji recepty. 

Sejm uchwalił ustawę 25 marca. Wchodzi ona w skład rządowego pakietu zdrowotnego.(PAP) 

kno/ pz/ jbr/