Poseł Bolesław Piecha (PiS) wyjaśnił, że PiS przygotował własną propozycję zmian w ustawie o lecznictwie, która ma wyłączyć hospicja i inne zakłady opiekuńczo-lecznicze z rygorów ustawy o działalności gospodarczej. Ma to umożliwić tym podmiotom korzystanie z 1-procentowego odpisu podatku PIT.

Projekt przygotowany przez PiS zakłada, że działalność lecznicza i opiekuńcza nie będzie kwalifikowana jako działalność gospodarcza. Jak przekonywał Piecha, należy "wyłączyć hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze z rygorów ustawy o działalności gospodarczej i przymusowej rejestracji". Umożliwi to m.in. korzystanie przez te instytucje z 1-proc. odpisu od podatku PIT dla organizacji pożytku publicznego.
Jak tłumaczył, by korzystać ze składek do NFZ trzeba być zarejestrowanym i prowadzić działalność gospodarczą. Wyklucza to jednak możliwość korzystania z 1 proc. odpisu od podatku dochodowego. Wyklucza też możliwość przekazywania darów dla hospicjów m.in. przez apteki, hurtownie czy producentów.
Piecha wyraził obawy, że rząd może nie zdążyć z wprowadzeniem zapowiadanej przez ministra zdrowia nowelizacji w tym zakresie przed 1 lipca. O tej daty mają zacząć obowiązywać przepisy ustawy o działalności leczniczej w zakresie rejestracji prowadzenia działalności leczniczej. "Będę kibicował, aby rząd zdążył, ale proponuję, aby podkomisja pracowała nad tym (zaproponowanym przez PiS - PAP) projektem" - zaznaczył Piecha. Według niego rządowy projekt jest jeszcze "w pieleszach".
Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Jakub Szulc zapewnił, że resort zdrowia jest "na finiszu" prac nad projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Projekt jest obecnie w konsultacjach społecznych oraz międzyresortowych i w czerwcu powinien trafić do Sejmu. Szulc dodał, że będzie to projekt bardziej kompleksowy niż propozycja PiS-u. Jak zaznaczył, prace nad projektem rządowym powinny odbywać się w specjalnie powołanej podkomisji.
Wiceminister przekonywał, że fundacje i związki kościelne prowadzące hospicja powinny mieć możliwość prowadzenia swej działalności na dotychczasowych zasadach, tzn. mieć możliwość korzystania z 1 proc. podatku. Przyznał, że co do zasady zgadza się z proponowanym projektem PiS, jednak w jego ocenie, projekt ten wymaga istotnych zmian legislacyjnych i redakcyjnych.
8 maja rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, według których organizacje pożytku publicznego, prowadzące np. hospicja, nie będą traktowane jak przedsiębiorcy. Zgodnie z nimi działalność lecznicza prowadzona przez organizacje pożytku publicznego ma być wyłączona z przepisu stanowiącego, że jest to działalność gospodarcza. W konsekwencji organizacje te nie będą musiały rejestrować się jako przedsiębiorcy.
Podczas środowego posiedzenia komisji zdrowia powołano specjalną 11-osobową podkomisję ds. prac nad projektami ws. hospicjów.
Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały obawy, że w związku z obecnymi przepisami ustawy o działalności leczniczej nie będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku.
W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej, do 1 lipca wszystkie stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą hospicja, przychodnie dla bezdomnych i placówki opiekuńcze, powinny zarejestrować się jako podmioty gospodarcze. Potraktowanie ich tak samo jak firm spowodowałoby utratę prawa do 1-proc. odpisu podatkowego na prowadzenie działalności pożytku publicznego.(PAP)