\\

Sejm na 77. posiedzeniu w bloku głosowań ustalił ostateczną treść nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą, pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie unijnym, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały też produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Zwrot kosztów będzie dotyczył jednak tylko tych świadczeń, które są w Polsce zagwarantowane ustawowo. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą, a także skierowanie, recepta lub zlecenie (na wyroby medyczne). Poza tym nowe przepisy przyznają pacjentom prawo do zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych, z których korzystali pomiędzy wejściem w życie dyrektywy oraz niniejszej nowelizacji.

Dla zapewnienia równowagi finansowej NFZ nowelizacja przewiduje też regułę ostrożnościową i określa maksymalną kwotę wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów leczenia pacjentów za granicą. Będzie to kwota 1 miliarda złotych rocznie. Nowelizacja trafi obecnie do podpisu prezydenta.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 października 2014 r.

\
Data publikacji: 13 października 2014 r.