Takie są efekty odrzucenia w piątek przez posłów poprawek senackich do nowelizacji ustawy o izbach lekarskich oraz innych ustaw uchwalonej 19 kwietnia przez Sejm. Od 2010 r. obowiązującym przed sądami lekarskimi środkiem odwoławczym jest kasacja. I tak pozostanie.

Po odrzuceniu senackich poprawek prawo do kasacji, a nie apelacji będą mieli także aptekarze, diagności laboratoryjni oraz weterynarze. Nowela jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 28/09).

Źródło: Gazeta Prawna