Projekt nowelizacji ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o działalności leczniczej zgłosili parlamentarzyści PO. Komisja zdrowia wprowadziła do niego zmiany redakcyjne i językowe.
Projekt o rok - do końca 2017 roku - wydłuża czas, w jakim podmioty lecznicze mają dostosować swoje pomieszczenia do wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dziś nie spełnia ich 15 procent placówek, a problem dotyczy głównie szpitali powiatowych.

Chodzi między innymi o normy budowlane i przeciwpożarowe.
Nowelizacja ma też wydłużyć czas wprowadzenia obowiązku posiadania przez szpitale umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Pierwotnie obowiązek ten miał obowiązywać od stycznia 2014 roku, ale termin ten już raz odsunięto i określono na 1 stycznia 2016 r. W myśl obowiązujących obecnie przepisów, do 31 grudnia 2015 roku szpitale mogą zawierać takie ubezpieczenie na zasadzie fakultatywności. Projekt wydłuża ten czas o rok - do 1 stycznia 2017 roku.

"Za takim rozwiązaniem przemawiają przede wszystkim obiektywne problemy, z jakimi borykają się podmioty lecznicze prowadzące szpitale, które wynikają przede wszystkim z niedostatecznej oferty rynku usług ubezpieczeniowych" – podkreślili autorzy projektu.
Propozycję przesunięcia ram czasowych obligatoryjnych ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych krytycznie ocenia Business Centre Club. "Proponowana, kolejna zmiana terminu nie rozwiązuje problemu, tylko odsuwa go w czasie i świadczy o niskiej jakości przyjętej regulacji prawnej" – ocenia BCC, wskazując przy tym, że nakładanie na szpitale obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania i braku symulacji skutków ekonomicznych oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych było błędem.

Także Lewiatan przekonuje, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie szpitalom fakultatywnej możliwości w zakresie ubezpieczeń. Organizacja ta zwraca uwagę, że obecnie takimi ubezpieczeniami zainteresowana jest tylko jedna firma na rynku.

Projekt noweli o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje ponadto zmiany dotyczące wymagań w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Zapisano w nim, na przykład, że przepis zakładający, iż centrum urazowe dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego dziecięcego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego, wejdzie w życie od stycznia 2021 roku.

Nowelizacja ma też umożliwić tworzenie centrów urazowych ze środków unijnych - z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.(pap)