Zdaniem NSA zakazanie wykonywania legalnych zabiegów przerywania ciąży w szpitalnym statucie jest bezprawne. Uchwałę wprowadzającą taką regulację podjęła rada powiatu w Wołominie. Uchylił ją wojewoda mazowiecki, a sądy – najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny, w czwartek zaś NSA – uznały, że miał rację.

– Prawo ma hierarchiczną budowę, co oznacza, że akty niższego rzędu nie mogą być niezgodne z aktami wyższego rzędu – uzasadniał Andrzej Kisielewicz, sędzia NSA. – A taka właśnie niezgodność prawa miejscowego z przepisami ustaw i konstytucji miała miejsce. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Michał Cyrankiewicz