Do naruszenia zbiorowych praw pacjentów doszło w podmiocie leczniczym z Wielkopolski. Zastrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta dotyczyły kwoty, którą pacjent musiał zapłacić za połączenie z numerem zaczynającym się od cyfr 0-700, by zarejestrować się telefonicznie na wizytę u lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Za minutę połączenia pacjent musiał zapłacić kwotę 4,92 zł.

W trakcie prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowania wyjaśniającego podmiot leczniczy zmienił stawkę na 2,58 zł za minutę połączenia. Poza tym przez cały okres prowadzonego przez Rzecznika postępowania pozostałe połączenia dotyczące umówienia wizyty komercyjnej realizowane były według standardowych (niepodwyższonych) stawek za połączenie telefoniczne z rejestracją placówki.

Opłata za bieżącą rejestrację pacjentów, na podstawie zgłoszenia telefonicznego, była znacznie zawyżona w porównaniu ze średnią opłatą pobieraną przez operatorów telekomunikacyjnych za minutę połączenia.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, że praktyki stosowane przez ten podmiot leczniczy, naruszały zasadę równego dostępu obywateli, niezależnie od ich sytuacji materialnej, do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasadę tę gwarantuje art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyrok wydany przez NSA jest ostateczny.     

 

Źródło: www.bpp.gov.pl

  [-OFERTA_HTML-]