Rzecznik Praw Pacjenta: „ostre dyżury” niezgodne z prawem
\\

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy pacjent ma prawo korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w sytuacjach zagrażających życiu – ze szpitalnych świadczeń udzielanych przez szpitalne oddziały ratunkowe na terenie całego kraju. Niezgodne z prawem jest wyznaczanie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą tzw. „ostrych dyżurów”.

Zgodnie ze stanowiskiem NFZ świadczenia zdrowotne podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie są związane z lekarzem czy pielęgniarką POZ, u których pacjenci złożyli deklaracje wyboru. Każdy pacjent w przypadku pogorszenia stanu zdrowia może korzystać z tego typu świadczeń w dowolnym miejscu ich udzielania. Wynika z tego, że stosowanie przez podmioty rejonizacji jest działaniem bezprawnym. Brak rejonizacji dotyczy wszystkich świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Rzecznik podkreśla w komunikacie, że szpitale nie mają prawa odsyłać zgłaszających się pacjentów w stanach nagłych powołując się na tzw. „ostre dyżury”, co polega na tym, że w konkretnym dniu określone świadczenia udzielane są w wyznaczonym szpitalu. Jeśli dany szpital posiada kontrakt z NFZ na udzielanie określonych świadczeń, ma obowiązek udzielać ich przez całą dobę.

Zgodnie ze stanowiskiem NFZ z 2013 r. ograniczanie przyjęć pacjentów do danego oddziału szpitalnego do poszczególnych dni nazywanych „ostrym dyżurem”, należy traktować jako nieprawidłowość w realizacji zawartej z NFZ umowy i powinno skutkować w stosunku do podmiotu wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tej umowy, do jej rozwiązania włącznie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 29 września 2014 r.

\
Data publikacji: 29 września 2014 r.