Przekrój problemów dotyczących osób zmagających się z chorobami przewlekłymi jest bardzo zróżnicowany, dlatego Rzecznik zaprasił przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych działających na rzecz pacjentów, aby wspólnie omówić najistotniejsze problemy osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Uczestnicy spotkania będą dyskutować o tym, jak jakie problemy widzą organizacje działające na rzecz pacjentów z chorobami przewlekłymi, jakie mają propozycje ich rozwiązania i jakie działania Rzecznika Praw Pacjenta widzą w tym zakresie.

Czytaj: Mołdach: pacjenci z chorobami przewlekłymi powinni być otoczeni szczególną opieką>>>

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Dowiedz się więcej z książki
Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 3. Naukowe podstawy promocji zdrowia 
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł