Rzecznik przypomina, że dzieci do szpitala zgłaszają się z dolegliwościami infekcyjnymi, związanymi z grypą, z zakażeniem RSV, biegunką rota- czy norowirusową, czy też sepsą. W tym samym czasie przyjmowane są także dzieci bez infekcji, ale na przykład z zatruciem lekami.

- Pomimo braku możliwości wprowadzenia w szpitalach wszystkich sal o standardzie jednoosobowym, umożliwiającym izolację każdego pacjenta, oddziały pediatryczne powinny spełniać warunki określone dla oddziałów chorób zakaźnych – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie do ministra zdrowia.

Problem zauważają również podmioty lecznicze, które zwróciły się do Rzecznika z zapytaniem o możliwość stałego ograniczenia praw małoletnich pacjentów do obecności osoby bliskiej, w wieku do lat 7, który to wiek potencjalnie może kwalifikować odwiedzającego jako osobę przenoszącą określone zakażenia.

Rzecznik podkreśli, że wskazane jest opracowanie przez resort zdrowia, we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, standardów organizacyjnych obowiązujących na oddziałach dziecięcych w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym.

 [-OFERTA_HTML-]

- Standardy powinny powstać we współpracy z grupami ekspertów, środowiskiem medycznym oraz organizacjami pacjenckimi – dodał Bartłomiej Chmielowiec.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Pacjenta o prowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny pracach nad regulacją metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych.

Projektowane rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności na antybiotyki umożliwi całościowe uregulowanie w formie standardu organizacyjnego odpowiednich procedur przeciwepidemicznych. Standardy te zostaną opracowane w uzgodnieniu z ekspertami z zakresu epidemiologii zakażeń szpitalnych z szerokim wykorzystaniem już przygotowanych wytycznych merytorycznych, przekazywanych przez ekspertów zespołom zakażeń szpitalnych.

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się także do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wzmożone kontrole szpitali pod kątem epidemiologicznych zakażeń szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów dziecięcych.

 [-DOKUMENT_HTML-]