Ustawa ta weszła w życie 21 maja 2009 roku.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W chwili wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Biuro Praw Pacjenta, będące dotychczas jednostką podległą ministrowi zdrowia, przekształciło się w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Pierwszym Rzecznikiem Praw Pacjenta jest Krystyna Barbara Kozłowska, którą 2 października 2009 roku powołał na to stawisko Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów sprawuje także nadzór nad działalnością Rzecznika.

Czytaj: RPP: w placówkach medycznych pełnomocnik, a nie rzecznik praw pacjenta>>>

Biuro przypomina w komunikacie, że do głównych zadań Rzecznika należy ochrona praw zarówno indywidulanego pacjenta, jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Rzecznik przypomina też, że do Biura Rzecznika Praw Pacjenta mogą zgłaszać się osoby w każdej sytuacji, w której uważają, że doszło do naruszenia ich praw. Najszybszą formą kontaktu jest telefon na numer ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-21:00. Dyżurujący pracownicy na bieżąco przekazują informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji i przysługujących środkach prawnych, a także zasadach działania polskiego systemu ochrony zdrowia.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

  

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl