Rzecznik Praw Pacjenta apeluje w sprawie dostępu do leczenia substytucyjnego
\\

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych w kontekście zadań wynikających z realizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Chodzi o dostęp do leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opioidów.

Rzecznik przypomina, że obecnie na terenie kraju działa 31 programów leczenia substytucyjnego, z którego w roku 2013 skorzystało około 2,2 tysiąca osób, co stanowi zaledwie około 15 procent uzależnionych. Szczególnie niekorzystna sytuacja panuje pod tym względem w województwach: podkarpackim i podlaskim, w których dostępność do substytucji lekowej nie istnieje w ogóle. Na terenie innych województw, szczególnie na terenie województwa śląskiego, dostęp ten dla osób uzależnionych jest poważnie utrudniony. Taka sytuacja panuje od dłuższego czasu.

Tymczasem z informacji na temat realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012, zamieszczonych na stronie Kancelarii Premiera, wynika, że zarekomendowano dostęp do leczenia substytucyjnego dla co najmniej 25 procent osób uzależnionych od opioidów w każdym województwie. W tym celu miały zostać uruchomione programy między innymi w województwach: podlaskim i podkarpackim, które w roku 2012 na tych terenach nie istniały.

Na terenie województwa podkarpackiego odnotowano natomiast brak zainteresowania potencjalnych świadczeniodawców tego typu usługami. Ogłaszany w roku 2011 konkurs był unieważniany czterokrotnie z powodu braku ofert. Podobnie było w województwie podlaskim. Zbyt mała dostępność do tych programów jest aktualnie także w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim.

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały od świadczeniodawców, że oddziały NFZ nie uwzględniają w konkursach wymienionych świadczeń. Poinformowane było w tej sprawie także Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Rzecznik podkreśla w związku z tym, że leczenie substytucyjne znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych, tym samym ogłaszanie konkursów na te usługi wynika z przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.