Rząd zajmie się projektem założeń do zmian w ustawie refundacyjnej
\\

Minister zdrowia przesłał do Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu po ponad półtorarocznym okresie funkcjonowania ustawy refundacyjnej pojawiła się potrzeba zmian lub dopracowania niektórych jej zapisów.

Planowana nowelizacja ma na celu m.in.:

- dalsze zwiększanie dostępności leków;

- umożliwienie skutecznego monitorowania dostępności leków;

- ograniczenie zakresu wymaganych informacji we wnioskach o obniżenie urzędowej ceny zbytu;

- wprowadzenie możliwość dokonywania zmian w decyzjach refundacyjnych na wniosek;

- zmiana przepisów dotyczących opisów programów lekowych, tak aby umożliwić włączanie do nich nowych leków.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 28 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 28 sierpnia 2013 r.