Rozporządzenie określa minimalne wymagania w stosunku do funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i udostępniania danych w Systemie Monitorowania Zagrożeń.

Przedmiotowa regulacja ma na celu umożliwienie gromadzenia i przetwarzania w jednym miejscy danych pochodzących z różnych podmiotów. Ponadto, przyjęte rozwiązania umożliwią dokonywanie zgłoszeń o zagrożeniach w formie elektronicznej.

System Monitorowania Zagrożeń będzie zintegrowany z systemem Informacji Medycznej, dzięki czemu resortowy system wczesnego ostrzegania będzie działał szybko i sprawnie.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2013 r.