Podczas bloku tematycznego pt. "Prawa pacjenta w warunkach pozbawienia wolności - współpraca z instytucjami i organizacjami systemu ochrony zdrowia" Krystyna Barbara Kozłowska przedstawiła prezentację na temat funkcjonowania Biura oraz ustawowych zadań Rzecznika Praw Pacjenta. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznania się z informacjami na temat działań Rzecznika w zakresie osób pozbawionych wolności, a także współpracy z Okręgowymi Inspektoratami Służby Więziennej.

Organizatorem Odprawy było Biuro Służby Zdrowia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

W spotkaniu wzięli udział również m.in. Naczelni Lekarze Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, dyrektorzy szpitali, przełożeni pielęgniarek oraz Kierownicy Aptek Okręgowych.

Konferencja odbywa się w Popowie w dniach 2 - 5 kwietnia br

Źródło: www.bpp.gov.pl