Rzecznik uznał, że działania podjęte przez inspekcję weterynaryjną stanowią zaprzeczenie nałożonego na nie obowiązku wspierania obywatelskich inicjatyw na rzecz ochrony zwierząt (art. 74 ust. 4 Konstytucji).

RPO zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzje administracyjne nakazujące weterynarzowi wstrzymanie działalności. Powołując się na te decyzje inspekcja weterynaryjna obwiniła weterynarza o popełnienie wykroczeń i jest to podstawą do postępowania przed sądem karnym.

W ocenie Rzecznika zakwalifikowanie pracy lekarza weterynarii do kategorii działalności, która wymaga zezwolenia (prowadzenie schroniska dla zwierząt i transport zwierząt), nastąpiło z naruszeniem prawa.

RPO będzie monitorował tę sprawę, także w zakresie toczącego się postępowania wykroczeniowego.