Mając na względzie dobro małoletnich, Michalak zaapelował o podjęcie działań z zakresu kompetencji Ministra Zdrowia, które pozwolą usprawnić system niesienia pomocy najmłodszym. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że aktualne przepisy dotyczące transportu pacjentów są zgodne ze standardami bezpieczeństwa, jednak nie pozwalają na skuteczną i szybką interwencję w przypadkach zagrożenia życia. Dlatego wskazana jest ich weryfikacja, co mogłoby pomóc zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Źródło: www.brpd.gov.pl