Do konkursu złożono ponad 30 prac. Członkowie komisji ocenili projekty pod względem wartości artystycznych, ich pomysłowość, nowoczesność, oryginalność i estetykę a także wartości techniczne.

Zwycięska praca spełnia wymogi Organizatora konkursu określone Regulaminem.

Wybrana praca konkursowa w porównaniu z innymi pracami, odznacza się klarownością przekazu, prostotą kompozycji, dobrymi wzajemnymi relacjami typografii i znaku.

Źródło: www.csioz.gov.pl