W ramach programu powstaną Dzienne Domy lub kluby Senior+, przeznaczone dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+, które będą mogły w tych placówkach spędzać co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 

Znajdą się w nich pomieszczenia przeznaczone między innymi do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu Senior + oraz 150 tys. zł dla Klubu Senior +. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś Kluby Senior+ do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu Senior+ oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu Senior +. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu Senior + wyższa niż 25 tys. zł.

Wkład własny musi wynosić 20 procent wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60 procent wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

Szczegółowe informacje o zasadach programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w urzędach wojewódzkich.

Źródło: www.mpips.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]