Trwa rekrutacja na kolejne bezpłatne szkolenia – konferencje organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, pn.: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ.

Szkolenia odbędą się w województwach: Dolnośląskim – 6 września 2012 r., Lubelskim – 13 września 2012 r., Śląskim – 19 września 2012 r. oraz Opolskim – 25 września 2012 r.

Zaproszenia wysyłane są drogą elektroniczną na ogólne adresy skrzynek mailowych lub na skrzynki podane w chwili dokonywania rejestracji na platformie informatycznej Projektu www.nzzoz.mz.gov.pl, na której można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat, po wcześniej dokonanej rejestracji.

O miejscu, terminie oraz godzinie rozpoczęcia szkolenia zainteresowani zostaną bądź zostali już poinformowani przez współpracującą z Ministerstwem Zdrowia w zakresie działań rekrutacyjno – organizacyjnych, firmę FUNDACJA PRO ECONOMICUS.

Informacji na temat Projektu i związanych z nim sesji szkoleniowych udzielają pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia: Pani Paulina Pyrko oraz Pani Iwona Zielińska pod numerami telefonu /22/ 53 00 334 lub 122.

Natomiast z harmonogramem szkoleń – konferencji zaplanowanych w poszczególnych województwach do końca 2012 r. można zapoznać się na stronie internetowej MZ.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl