Placówka medyczna od 2006 r. na podstawie wyroku sądu wypłaca kobiecie dożywotnią rentę na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z jej schorzeniami, na jakie cierpi w wyniku błędów lekarskich. Z punktu widzenia szpitala sytuacja ta jest skutkiem ponoszonego ryzyka związanego z ustawową i statutową działalnością, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jednak do tej pory wyłączał wypłacaną pacjentce rentę z kosztów uzyskania przychodu. W związku z pojawiającymi się interpretacjami i wyrokami sądów wskazującymi, że renty i odszkodowania będące konsekwencją błędów lekarskich mogą stanowić koszt podatkowy, szpital chciał uzyskać potwierdzenie, że ma prawo potrącać takie wydatki. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że tak.

 

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 kwietnia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-13/13-4/GG

 

Źródło: Gazeta Prawna