Reguły określają min. definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie. Razem z regułami biznesowymi opublikowano również propozycję Modelu Transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1, a także propozycję opisu hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w dokumencie Reguł oraz Modelu Transportowym.
Zastrzeżenia można zgłaszać do 22 stycznia.

Źródło: www.csioz.gov.pl